Něco o nás...

13.06.2014 11:59

Spolek přátel Domova Jitřenka vznikl z iniciativy převážně zaměstnanců Domova Jitřenka.

Smyslem činnosti Spolku  je umožnit seniorům v Domově Jitřenka i seniorům v Opočně  mimořádné kulturní a vzdělávací aktivity  nad rámec běžného provozního rozpočtu domova. Mimořádnými činnostmi  jsou myšleny např.volnočasové, sportovní, kulturní a společenské akce - zahradní terapie, podpora sportovních činností, divadlo, koncerty, canisterapie apod.;  zajištěním např.drobných odměn a občerstvení účastníkům akcí  atd.

Smysl sdružení tedy nespočívá ve velkých projektech, ale v zajištění drobností, které však mohou klientům domova Jitřenka  zpříjemnit jejich pobyt v domově a usnadnit jejich integraci.