Biografie klienta v Domově Jitřenka

 
V roce 2018 požádal Spolek o finanční podporu při zajištění proškolení personálu Domova Jitřenka v Biografii klienta a jejím začlenění do individuálních plánů péče. Proškolen byl v průběhu měsíců duben-červen kompletně personál v přímé péči domova Jitřenka. 1/3 projektu bude uhrazena  díky příspěvku Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Více informací o projektu na www.ebinbio.cz.
 
Tímto děkujeme Výboru dobré vůle za finanční podporu, bez které by se projekt stěží mohl uskutečnit v takovém rozsahu.