Jak nás můžete podpořit

 
 

Organizace sbírá různé kompenzační pomůcky - chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle a křesla, funkční antidekubitní matrace, polohovací pomůcky, stolky k polohovacím lůžkům, polohovací lůžka,  kojící polštáře nebo podobné polohovací pomůcky apod.

Veškeré takto získané pomůcky jsou určeny těm klientům domova, kteří tyto pomůcky potřebují. Po domácnostech se "povaluje" mnoho nevyužívaných takových pomůcek, třeba po babičce, nebo z období, kdy byly děti malé apod. Darujete-li jakoukoli takovou pomůcku občanskému sdružení, můžete pomoci někomu jinému, aniž byste se museli moc snažit nebo investovat jakékoli finanční prostředky!

Prosíme však o pomůcky, které nejsou v dezolátním stavu, kde by náklady na opravu převýšily přínos. Bližší informace získáte u pracovníků sdružení.

Všem dárcům děkujeme!

 

Chcete - li naši organizaci podpořit finančně, můžete tak učinit bezhotovostně na číslo účtu 265443712/0300. Prosíme do zprávy napište DAR a svoje jméno a kontaktujte nás za účelem vystavení darovací smlouvy, kterou potřebujeme do účetnictví a kterou vy můžete uplatnit při daňovém přiznání. Vaše dary budou použity v souladu se stanovami, nehradíme z nich nikdy mzdy pracovníků. Dary nejčastěji používáme na aktivizační činnosti klientů nákupem materiálu na tuto činnost, nákupem drobného občerstvení na kulturní akce, úhradu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí apod.

Případné dary je možno složit i u pokladní spolku p.K.Faltové v kanceláři domova pro seniory.